Heijs Agri

Heijs Agri is een zelfstandige organisatie binnen de Heijs Groep verantwoordelijk voor de inkoop en planning van vleeskuikens afkomstig van geselecteerde en door de Heijs Groep gecontroleerde vleeskuikenbedrijven.
De vleeskuikens worden op kwaliteit en gewicht afhankelijk van de vraag naar specifieke producten van afnemers van kipvlees, geselecteerd voor, en getransporteerd naar één van de verwerkingslocaties.

De Heijs Groep, maar ook belangrijke afnemers stellen strenge eisen aan het product en het productieproces, welke soms zeer specifiek zijn voor een afnemer.
Deze productievoorwaarden gaan veel verder dan de huidige nationale en europese wetgeving, met als doel zich  positief te kunnen onderscheiden in de markt.
Deze eisen hebben  niet alleen betrekking op de productkwaliteit van het pluimveevlees, maar ook zijn er eisen ten aanzien van de productiewijze vleeskuikensproductie in de gehele productiekolom.
Zo zijn er strenge eisen voor het vleeskuikenbedrijf, de kuikenbroederij,  de voerfabriek en de vermeerderingssector.
De eisen hebben betrekking op de laatste ontwikkelingen in het kader van bijvoorbeeld stimuleren van het dierwelzijn, een natuurlijk en veilig diervoeder en geborgde voedselveiligheid.

De Heijs Groep werkt volgens een gecertificeerd ISO 9001 kwaliteitssysteem, waarin productievoorwaarden die gelden voor de gehele productiekolom zijn opgenomen.

De Heijs Groep werkt bij het produceren van hoogwaardig pluimveevlees samen met een beperkt aantal belangrijke voorschakels in het productieproces.
Heijs Agri draagt zorg dat zijn directe toeleveranciers en de hieraan verbonden productieketen produceren overeenkomstig de productievoorwaarden die de Heijs groep en zijn afnemers van het hoogwaardig pluimveevlees aan de productiekolom stellen.

Door het uitvoeren van doelgericht onderzoek op ons pluimveevlees, de dieren, het voer en de productie omgeving, ondersteund door inspecties op pluimveebedrijven, zowel intern als door externe ISO 45011 controleorganisaties wordt aan de voorwaarden van belangrijke Europse afnemers voldaan.

 

heijs-agri