Heys Super Filosofie & Missie

De Heijsgroep is producent en leverancier van verse hele kip en kipdelen die als halffabricaten, maaltijdcomponenten en/of consumentenproducten bestemd zijn voor de West-Europese voedingsmiddelen industrie, de foodservicemarkt  en de retailmarkt.

 

De Heijsgroep streeft naar een duurzaam partnership met haar afnemers, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Wij innoveren voortdurend onze processen en lopen voorop in het ontwikkelen van nieuwe producten, sluiten wij aan bij marktontwikkelingen en zijn hierdoor van grote meerwaarde voor onze afnemers. Daarnaast ontwikkelen wij in samenwerking klantspecifieke producten voor unieke productproposities.

 

Klantentevredenheid, kwaliteit en structurele winstgevendheid vormen de kernbegrippen van het strategisch beleid.