Terms of Use & Privacy

© Copyright Heijs Groep Poultry Processing

 

Het gebruik van de informatie op heijsgroep.nl en daaraan gekoppelde pagina’s is voor het eigen risico van de gebruiker. In geen enkel geval kan de Heijs Groep aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg is van gebruik van diensten en informatie van de Heijs Groep. De Heijsgroep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor acties van medewerkers.

Alle persoonsgegevens, ip-adressen, cookies etc. worden enkel door de Heijs Groep zélf gebruikt voor eigen activiteiten binnen haar domein. Gegevens zullen door de Heijs Groep nooit ter beschikking gesteld worden aan derden.

De Heijs Groep behoudt zich het recht voor om haar regels ten aanzien van de site op ieder willekeurig moment te wijzigen zonder dat leden en/of bezoekers hiervan op de hoogte moeten worden gesteld. Het is aan laatstgenoemden om zo nu en dan zélf het reglement door te nemen, om zodoende op de hoogte blijven omtrent de laatste stand van zaken.

De inhoud van de website is zover te controleren altijd waarheidsgetrouw. Hierin zullen onvolledigheden zoveel mogelijk voorkomen worden. De berichten zijn allemaal van eigen bron en het gebruik van deze berichten is dus ook niet toegestaan.

Alle foto’s en logo’s op heijsgroep.nl zijn eigendom van de Heijs Groep en mogen derhalve niet gebruikt worden door derden.