VKI (voedselketeninformatie)

Sinds 3 maart 2011 bevat het formulier voor vleeskuikens twee gegevens die van belang zijn voor de naleving van het Vleeskuikenbesluit. Deze gegevens zijn de “gecumuleerde dagelijkse mortaliteit” en de vraag of de kuikens op de slachterij moeten worden onderzocht op hakdermatitis.

Alle formulieren zijn ook als PDF te downloaden. Een PDF-formulier is goed te gebruiken voor pluimveehouders die de gegevens handmatig willen invullen.

De pluimveehouder vult het formulier in met de gegevens van het te slachten koppel. Minimaal 24 uur voor de slacht gaat het formulier per fax of per e-mail naar de slachterij. Een ondertekende kopie gaat mee met iedere vrachtwagen. Ook wordt er één exemplaar bewaard in de eigen administratie.

Download hieronder uw formulier

logo_microsoft_excel_44x44pdf_download_50x44nederland

 

logo_microsoft_excel_44x44pdf_download_50x44duitsland

 

pdf_download_50x44denemarken